vrijdag 26 september 2014

BALLADE-13 b a l l a d e 11

B A L L A D E 11

11.1
     Het vergeelde plan bracht mij via evolutionaire gaten naar het einde van de wereld en via het dier weer thuis
     Het uur waarin ik leeg zou lopen zou het opgerolde uur zijn waarin ik expressief tintelend de trots zou beteugelen
     Vervolgens zou ik strak blazend uitademen, waarna ik zou overgaan tot het innen van de duizend wetten die ik verdiende
     Ik zou mijn buitenissige nis binnengaan en vullen met die stillevens die ik tijdens onze geplande verkenningstochten van M.S. kreeg


11.2
     Het gestapelde plan bracht mij via statistische ontsluitingen naar het einde van de wenteling en via het dier weer thuis
     Het uur waarin ik uiteen zou spatten zou het doorgeprikte uur zijn waarin ik expressief glinsterend de woede zou elimineren
     Vervolgens zou ik strak blazend uitademen, waarna ik zou overgaan tot het innen van de duizend kenteringen die ik verdiende
     Ik zou mijn buitenissige nis binnengaan en vullen met die momenten die ik tijdens onze geplande verkenningstochten van O.S. kreeg


11.3
     Het verroeste plan bracht mij via economische argumenten naar het einde van de suggestie en via het dier weer thuis
     Het uur waarin ik terug zou keren zou het weggesmeten uur zijn waarin ik expressief opdwarrelend de schaamte zou uitschakelen
     Vervolgens zou ik strak blazend uitademen, waarna ik zou overgaan tot het innen van de duizend bevestigingen die ik verdiende
     Ik zou mijn buitenissige nis binnengaan en vullen met die droomtheorieën die ik tijdens onze geplande verkenningstochten van S.K. kreeg


11.4
     Het gefotografeerde plan bracht mij via filosofische valkuilen naar het einde van de overtuiging en via het dier weer thuis
     Het uur waarin ik balorig zou schateren zou het gedroogde uur zijn waarin ik expressief fonkelend het verlangen zou verzwelgen
     Vervolgens zou ik strak blazend uitademen, waarna ik zou overgaan tot het innen van de duizend kruiken die ik verdiende
     Ik zou mijn buitenissige nis binnengaan en vullen met die calamiteiten die ik tijdens onze geplande verkenningstochten van H.W.kreeg


11.5
     Het verknipte plan bracht mij via theologische noodseinen naar het einde van de weerkaatsing en via het dier weer thuis
     Het uur waarin ik vast zou klampen zou het ondergedompelde uur zijn waarin ik expressief zuchtend de afgunst zou bedaren
     Vervolgens zou ik strak blazend uitademen, waarna ik zou overgaan tot het innen van de duizend massages die ik verdiende
     Ik zou mijn buitenissige nis binnengaan en vullen met die fantasieën die ik tijdens onze geplande verkenningstochten van D.B. kreeg


11.6
     Het geborgen plan bracht mij via wiskundige scherven naar het einde van het gerommel en via het dier weer thuis
     Het uur waarin ik balancerend zou paren zou het verwisselde uur zijn waarin ik expressief glanzend de arrogantie zou verschrompelen
     Vervolgens zou ik strak blazend uitademen, waarna ik zou overgaan tot het innen van de duizend aroma's die ik verdiende
     Ik zou mijn buitenissige nis binnengaan en vullen met die verwondering die ik tijdens onze geplande verkenningstochten van G.S. kreeg


11.7
     Het gereserveerde plan bracht mij via metafysische einders naar het einde van de communicatie en via het dier weer thuis
     Het uur waarin ik na zou schokken zou het uitgestalde uur zijn waarin ik expressief splijtend het drijfzand zou dempen
     Vervolgens zou ik strak blazend uitademen, waarna ik zou overgaan tot het innen van de duizend immuniteiten die ik verdiende
     Ik zou mijn buitenissige nis binnengaan en vullen met die trillingen die ik tijdens onze geplande verkenningstochten van F.R. kreeg


11.8
     Het overdadige plan bracht mij via astronomische kolken naar het einde van de verbijstering en via het dier weer thuis
     Het uur waarin ik na zou galmen zou het gespreide uur zijn waarin ik expressief krimpend de wreedheid zou bedwingen
     Vervolgens zou ik strak blazend uitademen, waarna ik zou overgaan tot het innen van de duizend ijskristallen die ik verdiende
     Ik zou mijn buitenissige nis binnengaan en vullen met die melancholieën die ik tijdens onze geplande verkenningstochten van I.R. kreeg


11.9
     Het glimmende plan bracht mij via chemische boren naar het einde van de stemming en via het dier weer thuis
     Het uur waarin ik aansluiting zou vinden zou het geschilderde uur zijn waarin ik expressief kermend de gal zou neutraliseren
     Vervolgens zou ik strak blazend uitademen, waarna ik zou overgaan tot het innen van de duizend cremes die ik verdiende
     Ik zou mijn buitenissige nis binnengaan en vullen met die pijnen die ik tijdens onze geplande verkenningstochten van S.S. kreeg


11.10
     Het zilte plan bracht mij via neurologische koren naar het einde van de misleiding en via het dier weer thuis
     Het uur waarin ik af zou ketsen zou het verstopte uur zijn waarin ik expressief wankelend de gulzigheid zou temmen
     Vervolgens zou ik strak blazend uitademen, waarna ik zou overgaan tot het innen van de duizend bevrijdingen die ik verdiende
     Ik zou mijn buitenissige nis binnengaan en vullen met die bravoure die ik tijdens onze geplande verkenningstochten van S.M. kreeg


11.11
     Het cirkelende plan bracht mij via sociologische orkanen naar het einde van de verdwazing en via het dier weer thuis
     Het uur waarin ik toe zou voegen zou het uitgeplozen uur zijn waarin ik expressief suizend de tranen zou betten
     Vervolgens zou ik strak blazend uitademen, waarna ik zou overgaan tot het innen van de duizend mazen die ik verdiende
     Ik zou mijn buitenissige nis binnengaan en vullen met die ruwheden die ik tijdens onze geplande verkenningstochten van K.P. kreeg


11.12
     Het gepolijste plan bracht mij via diëtistische canons naar het einde van de inspiratie en via het dier weer thuis
     Het uur waarin ik mee zou wiegen zou het verhulde uur zijn waarin ik expressief sputterend de wrok zou verbrijzelen
     Vervolgens zou ik strak blazend uitademen, waarna ik zou overgaan tot het innen van de duizend pirouettes die ik verdiende
     Ik zou mijn buitenissige nis binnengaan en vullen met die melodieën die ik tijdens onze geplande verkenningstochten van A.M. kreeg


11.13
     Het voltooide plan bracht mij via astrologische boodschappen naar het einde van het deel en via het dier weer thuis
     Het uur waarin ik voor zou bereiden zou het verminkte uur zijn waarin ik expressief vibrerend de activiteit zou belemmeren
     Vervolgens zou ik strak blazend uitademen, waarna ik zou overgaan tot het innen van de duizend zekerheden die ik verdiende
     Ik zou mijn buitenissige nis binnengaan en vullen met die bestemmingen die ik tijdens onze geplande verkenningstochten van BG. kreeg


11.14
     Het verscholen plan bracht mij via therapeutische kersen naar het einde van de bekoring en via het dier weer thuis
     Het uur waarin ik uit zou torenen zou het doorgesproken uur zijn waarin ik expressief schrikkend de haat zou temperen
     Vervolgens zou ik strak blazend uitademen, waarna ik zou overgaan tot het innen van de duizend minnekozingen die ik verdiende
     Ik zou mijn buitenissige nis binnengaan en vullen met die concentraties die ik tijdens onze geplande verkenningstochten van S.D. kreeg


11.15
     Het gestutte plan bracht mij via politieke rijkdommen naar het einde van de bedwelming en via het dier weer thuis
     Het uur waarin ik tred zou houden zou het weggemoffelde uur zijn waarin ik expressief stralend de angst zou vermorzelen
     Vervolgens zou ik strak blazend uitademen, waarna ik zou overgaan tot het innen van de duizend schelpen die ik verdiende
     Ik zou mijn buitenissige nis binnengaan en vullen met die gewichten die ik tijdens onze geplande verkenningstochten van H.M. kreeg


11.16
     Het efficiënte plan bracht mij via paranormale luchten naar het einde van de smaak en via het dier weer thuis
     Het uur waarin ik door zou sijpelen zou het afgehandelde uur zijn waarin ik expressief bevend de toekomst zou richten
     Vervolgens zou ik strak blazend uitademen, waarna ik zou overgaan tot het innen van de duizend kaarsen die ik verdiende
     Ik zou mijn buitenissige nis binnengaan en vullen met die dokumenten die ik tijdens onze geplande verkenningstochten van B.T. kreeg


11.17
     Het vermalen plan bracht mij via psychologische geheimen naar het einde van de  harmonie en via het dier weer thuis
     Het uur waarin ik om zou slaan zou het geborduurde uur zijn waarin ik expressief huiverend de urine zou parfumeren
     Vervolgens zou ik strak blazend uitademen, waarna ik zou overgaan tot het innen van de duizend pardons die ik verdiende
     Ik zou mijn buitenissige nis binnengaan en vullen met die metaforen die ik tijdens onze geplande verkenningstochten van K.H.kreeg


11.18
     Het doorgegeven plan bracht mij via meteorologische irritaties naar het einde van het verbond en via het dier weer thuis
     Het uur waarin ik samen zou werken zou het gesmoorde uur zijn waarin ik expressief struikelend de duisternis zou verhelderen
     Vervolgens zou ik strak blazend uitademen, waarna ik zou overgaan tot het innen van de duizend ochtendstonden die ik verdiende
     Ik zou mijn buitenissige nis binnengaan en vullen met die ontwikkelingen die ik tijdens onze geplande verkenningstochten van V.Z. kreeg


11.19
     Het gemanipuleerde plan bracht mij via esoterische wensen naar het einde van de dooi en via het dier weer thuis
     Het uur waarin ik op zou trekken zou het omgesmolten uur zijn waarin ik expressief sissend de argwaan zou opslorpen
     Vervolgens zou ik strak blazend uitademen, waarna ik zou overgaan tot het innen van de duizend gewoontes die ik verdiende
     Ik zou mijn buitenissige nis binnengaan en vullen met die betekenissen die ik tijdens onze geplande verkenningstochten van Z.R. kreeg


11.20
     Het nagebootse plan bracht mij via artistieke mengsels naar het einde van het voedsel en via het dier weer thuis
     Het uur waarin ik bergen zou verzetten zou het vernietigde uur zijn waarin ik expressief zwellend de poep zou creëren
     Vervolgens zou ik strak blazend uitademen, waarna ik zou overgaan tot het innen van de duizend vergoedingen die ik verdiende
     Ik zou mijn buitenissige nis binnengaan en vullen met die perspectieven die ik tijdens onze geplande verkenningstochten van T.D. kreeg


>>   naar   b a l  l a d e  12© mc 1995-2014terug naar BALLADE-13

terug naar 1n (inhoud)


Geen opmerkingen:

Een reactie posten